รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ด้านจุลทรรศนศาสตร์ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
 • เปิดรับสมัคร :
  18 พฤษภาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  5 ตุลาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 4 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  2 พฤศจิกายน 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  
  2. มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  3. หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การวิจัยทางด้านโลหิตวิทยา หรือภูมิคุ้มกันโลหิตวิทยา วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. สอนนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
  2. ดำเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
  3. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการ และร่วมพัฒนากระบวนการให้บริการทางสุขภาพ
  4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  5. การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ