รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  5 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • เปิดรับสมัคร :
  9 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
  3. เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์สุจริต    
  4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  6. มีใจรักในงานบริการ
  7. มีความมุ่งมั่นในการบริการ
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา ในการทำงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับ-ส่งผู้ป่วยจากรถไปยังห้องรักษา
  2. วางและเก็บแผ่นร้อน แผ่นเย็น
  3. ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือการรักษาและจัดเก็บให้เรียบร้อย
  4. ทำความสะอาดในห้องรักษา ห้องเจ้าหน้าที่
  5. จัดเก็บผ้ารองหมอน, ผ้าขนหนู และเตียงในห้องรักษา
  6. ซัก-อบ-ตาก-พับผ้ารองหมอนและผ้าขนหนู
  7. ช่วยพาผู้ป่วยเข้าห้องน้ำ
  8. สำรองน้ำดื่มสำหรับญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
  9. เก็บรวบรวมขยะภายในห้องรักษาผู้ป่วยไปไว้ที่ทิ้งขยะ
  10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เดือนละ 8,690 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ 1,500 บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ