รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (งานการเงินและบัญชี )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สยามพารากอน
 • เปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำบัญชี การเงิน การขายสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชายหรือหญิงอายุ 21-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีการเงินหรือการจัดการ

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

  4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

  5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสามารถประสานงานได้ดี 

  มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูง  สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี

  6. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้

  7. หากมีประสบการณ์การทำบัญชี การเงิน การขายสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการบัญชีการเงิน การรับเงินออกใบเสร็จรับเงิน การจำหน่ายสินค้า เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรี

  2. การบันทึกบัญชี การทำเอกสารการจ่ายและการจ่ายเงิน

  3. งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง การทำรายงานสรุป ตามรูปแบบที่กำหนด

  4. ปฎิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  . สอบข้อเขียน   2. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์  3.  สอบสัมภาษณ์  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-129-4542-6
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :