รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานบริหารการศึกษา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  28 กันยายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  16 ตุลาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  11 ธันวาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  19 ธันวาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย/หญิง 
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet ได้ดี
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า
  • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อการทำงาน
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการคำนวณ
  • หากมีประสบการณ์ด้านเอกสารและงานด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.งานค่าตอบแทนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจำ

  2.งานบันทึกประวัติอาจารย์พิเศษ ในฐานข้อมูลของวิทยาลัย

  3.งานสแกนลายนิ้วมือของอาจารย์พิเศษ

  4.งานทำบัตรอาจารย์พิเศษ ทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่บัตรเดิมหมดอายุ

  5.งาน Make up / cancel class

  6.งานจัดทำใบรับรองการทำงานของอาจารย์พิเศษ

  7.จัดทำสรุปฐานข้อมูลการดำเนินการต่างๆ ภายในหน่วยงาน

  8.ให้บริการข้อมูลแก่ อาจารย์และนักศึกษา

  9.ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  การรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเข้าสอบ

  1.สอบปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel) และข้อสอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง

  2.สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 21,500 บาท

  ปริญญาโท 25,000 บาท

  ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ