รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (สัตว์ป่า)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
 • เปิดรับสมัคร :
  8 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  20 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  28 พฤศจิกายน 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มกราคม 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เท่านั้น)

  3. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสัตว์ป่า

  4. สามารถปฏิบัติงานที่วิทยาเขตกาญจนบุรีได้

  5. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  6. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ(อ่าน-พูด-ฟัง-เขียน)ในระดับดี/ดีมาก

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานสอน วิจัย และบริการวิชาการ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. ทดสอบสอนและนำเสนอผลงานด้านวิชาการ

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. 31,500.- บาท

  2. 32,420.- บาท (คุณวุฒิปริญญาสัตวแพทยศาสตร์+ปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และ Asian Institute of Technology)

 • หมายเหตุ :
  กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.50 น. อาคารเรียน ชั้น 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415242 ต่อ 1417
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ