รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • เปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  4 มกราคม 2562 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  - ปี
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 50 ปี 
  2. เพศหญิง
  3. วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษา

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดในรายละเอียดของภาระหน้าที่
  2. ตรวจเช็คความพร้อมใช้ของห้องที่รับผิดชอบหากพบความชำรุดเสียหายให้รายงานผู้บังคับบัญชา
  2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  8,690 บาท  และเงินค่าครองชีพ 1,500 บาท  รวม 10,190 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ