รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ความเป็นเลิศวิจัยโรคเบาหวานและโรคอ้วน-ศิริราช งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  10 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  28 กุมภาพันธ์ 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการแยกและการศึกษาการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพร, เทคนิคทางอณูชีววิทยา และ cell culture (อาจไม่จำเป็นทุกด้าน)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ออกแบบการทดลองและปฏิบัติงานวิจัยทางด้าน “การออกฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากสมุนไพร”โดยเริ่มจากระดับเซลล์ทดลอง (in vitro study) และขยายไปสู่การวิจัยในสัตว์ทดลองและการวิจัยระดับคลินิค ตามลำดับ
  2. นำเสนอโครงร่างงานวิจัย  ริเริ่มและและดำเนินงานวิจัยได้ด้วยตนเอง  บริหารจัดการโครงการวิจัย  รวบรวมผลงานวิจัย เขียนรายงานความก้าวหน้า  และเขียนต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย
  3. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญา ตรี โท และเอก, ผู้ช่วยวิจัย, และ นักวิทยาศาสตร์ที่สนใจ
  4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. ผู้สมัครที่สนใจสามารถ download ใบสมัครงาน ได้ทาง url        http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/research/mmbu/doc/ApplicationForm.doc
  2. ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครงานของตนเอง พร้อมเอกสารแนบต่างๆ (ดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) มาที่ email recruitmmbu@gmail.com 
  3. รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่

  หมายเหตุ : ผู้สมัครทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 
  - คุณชุติมา ชาญประเสริฐ โทรศัพท์ 02-419-2951  Email: kanja.chan@gmail.com

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 31,500-60,000 บาท
  (พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  คุณชุติมา ชาญประเสริฐ โทรศัพท์ 02-419-2951
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :