รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช่วยนักวิจัย)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างโครงการเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยเวชศาสตร์นาโน
 • เปิดรับสมัคร :
  23 มกราคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  1 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคมะเร็ง, สมองเสื่อม และผิวหนัง ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการหรือสัตว์ทดลอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี โท หรือเอก ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน Molecular Biology, Biochemistry, Chemistry, Pharmaceutic, Immunology, Bioengineering, Nanomedicine หรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียง 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบได้ที่ 
  1. อ.ดร.ปรีมน ปุณณกิติเกษม โทร. 063-267-5557
  (Email: Primanap@gmail.com)
  2. คุณสราญรัตน์ จันทนา โทร. 083-038-7729 (Email: Saranrat.jant@gmail.com)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สำหรับผู้สมัครที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ทาง Email หรือติดต่อที่ 
  1. อ.ดร.ปรีมน ปุณณกิติเกษม โทร. 063-267-5557
  (Email: Primanap@gmail.com)
  2. คุณสราญรัตน์ จันทนา โทร. 083-038-7729 (Email: Saranrat.jant@gmail.com)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  อ.ดร.ปรีมน ปุณณกิติเกษม โทร. 063-267-5557 และ คุณสราญรัตน์ จันทนา โทร. 083-038-7729
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :