รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาซีคอนบางแค)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาซีคอนบางแค
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กุมภาพันธ์ 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มีนาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานประสานงาน งานบริการลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชายหรือหญิงอายุ 23-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

  4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

  5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสามารถประสานงานได้ดี 

  มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูง  สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี

  6. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้

  7. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานประสานงาน งานบริการลูกค้า

      จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา ให้ข้อมูลการเรียนการสอน งานทะเบียน การจัดตารางการเรียนการสอนงานติดต่อประสานงานระหว่างอาจารย์กับนักเรียน               

  2. งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง การทำรายงานสรุป ตามรูปแบบที่กำหนด

  3. ดูแลงานพัสดุของใช้ภายในโรงเรียน

  4. ปฎิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน  

  2. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

  3.  สอบสัมภาษณ์  

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-800-2525-34 ต่อ 1106
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :