รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์ (งานการต่างประเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  14 พฤศจิกายน 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  6 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - Age 26-40 ages

  - A minimum of a bachelor’s degree in any field

  - Good command of English (TOEIC score of at least 700 or equivalent)

  - Computer literate (Ms Office: Word, Excel, Powerpoint)

  - having good attention to detail with a great sense of urgency

  - having common sense and being considerate

  - having curiosity and research ability

  - being punctual

  - being eager to learn and to improve

  - having a mature judgment and ability to work with minimal supervision

  - having ability to maintain confidential files

  - Problem solving skills

  - having time management skills, prioritization and strong perseverance

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • handling a variety of tasks in order to ensure that all interactions between IRN and other office within MUIC and also between MUIC and other organization are positive and productive
  • Handling office tasks, such as filing, generating reports and presentations,setting up for meetings
  • Greeting and assisting IRN’s visitors
  • taking minutes of meetings
  • being unit coordinator for MUIC’s event
  • making necessary arrangement for visits and travels that are handled by IRN
  • being responsible for MUIC facility visit and campus visit

  The International Relations and Networking Unit (IRN)  is responsible for developing collaborative networks with oversea universities for MUIC. The key collaborative activities are student exchange and other international exposure opportunities for MUIC students. IRN tasks consist of oversea prospects analysis, guest relation, negotiation, collaborative project development, MOU arrangement, This will require you to liaise and communicate effectively with internal and external key contacts for the success of IRN tasks. These shall include contact at oversea universities, current partner universities, MUIC academic divisions, MUIC Office of Educational Affairs office etc. You shall have curiosity and research ability for a smooth daily operation. Having ability to maintain confidential files, time management skills, prioritization and strong perseverance are crucial for this position.

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150-33,400 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ