รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานบริการ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  27 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  26 กุมภาพันธ์ 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

  2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2

  3. ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้นได้

  4. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ขับรถยนต์ราชการของคณะวิทยาศาสตร์ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. รับ-ส่งหนังสือ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  3.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  หน้าที่รับผิดชอบของพนักงานขับรถยนต์

  1. ศึกษาคู่มือการใช้งานของรถที่ขับ

  2. ตรวจเช็ดสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกรถ หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งคณะวิทยาศาสตร์ทันที หากเห็นว่าข้อบกพร่องนี้มีอันตรายต่อการให้บริการต้องไม่นำรถออกให้บริการ

  3. ตรวจดูสภาพใบปัดน้ำฝนว่าใช้งานได้ดีไหม

  4. ตรวจดูห้องเครื่องว่ามีสิ่งใดผล่องไปหรือปล่าวถ้าผล่องก็เติมให้พอดีกับที่คู่มือการใช้รถแนะนำ

  5. ตรวจดูระบบไฟส่องสว่างว่าใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

  6. ตรวจดูสภาพโดยรวมของรถว่าใช้งานได้ดี

  7. ตรวจเช็คลมยางและยางอะไหล่อย่างน้อย 2 อาทิตย์ครั้ง

  8. ควรมีสมุดพกติดตัวที่สามารถใส่กระเป๋าเสื้อได้เอาไว้จดจำเพื่อกันลืม

  9. จดบันทึกในโทรศัพท์หรือสมุดโน๊ตให้ตั้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันหมดอายุในการต่อภาษีรถยนต์
  อย่างน้อย 2 เดือน

  10. จดบันทึกในโทรศัพท์หรือสมุดโน๊ตให้ตั้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันหมดอายุในการต่อภาษี พรบ.
  อย่างน้อย 2 เดือน

  11. จดบันทึกในโทรศัพท์หรือสมุดโน๊ตให้ตั้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงวันหมดอายุในการต่อประกันภัยต่างๆ

  12. ตรวจดูสิ่งจำเป็นที่ควรมีติดรถไว้ว่าอยู่ครบ เช่น ร่มกันฝน เครื่องมือที่ติดมากับรถ กระดาษทิชชู ผ้าเช็ดรถ

  13. เวลาเติมน้ำมันควรดูว่าเด็กปั๊มเติมน้ำมันตามที่เราสั่งหรือไม่ และดูชนิดของน้ำมันด้วยว่าถูกต้องไหม

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือนตามคุณวุฒิ และสวัสดิการตามประกาศฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015094
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ