รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  20 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  7 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  26 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม (สำเร็จรูป) ในการจัดทำฐานข้อมูล , เขียน และปรับปรุง website ได้, แก้ปัญหาเฉพาด้านเกี่ยวกับงานไอที และสารสนเทศได้
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ตามเอกสารแนบ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ตามเอกสารแนบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ตามเอกสารแนบ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรี  เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

  ปริญญาโท เริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 23,440 บาท

  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  ส่งเอกสารมาที่ E-mail : hr.innotech.mu@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8496077 (นายจอมภพ สุธาสมิธ)
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ