รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานทั่วไป
 • เปิดรับสมัคร :
  5 มีนาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  22 พฤษภาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 20-40 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น 
  4. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
  5. รักงานบริการ ขยัน อดทน กระตือรือร้น รักความสะอาด และมีระเบียบวินัย
  6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมายได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับผิดชอบเปิด-ปิด และทำความสะอาด ห้องเรียน ห้องบรรยาย รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง
  2. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ และรายงานความชำรุดของห้องและอุปกรณ์
  3. ทำความสะอาดภายในห้องและพื้นที่ทั่วไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
  4. สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
  5. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคัญชัญชา หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  8,690 บาท และเงินค่าครองชีพ 1,500 บาท รวม 10,190 บาท

  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :