รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทัศนมาตร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาจักษุวิทยา สาขาวิชาจักษุวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  1 ปี ขึ้นไป ด้านการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษทางตา
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
  2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนมาตร หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางวิทยาศาสตร์สายตา และได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์
  3. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงาน ต่าง ๆ ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ใช้เครื่องสแกนความหนาของจอประสาทตา และขั้วประสาทตา (OCT)
  2. ถ่ายภาพจอประสาทตา และขั้วประสาทตา (Fundus Photo)
  3. ใช้เครื่องถ่ายภาพขนาดจอประสาทตาโดยการฉีดสี (FFA and ICG)
  4. ใช้เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบสัมผัสลูกตา (A-Scan Biometry)
  5. ใช้เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา (IOL Master)
  6. ใช้เครื่องตรวจลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (CTVF ,VF)
  7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1.  สอบสัมภาษณ์
  2. สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท 

  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :