รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
 • เปิดรับสมัคร :
  8 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  6 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  13 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ธันวาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.อายุตั้งแต่ 20-35ปี สัญชาติไทย

  3.คุณวุฒิ ปวส.

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.จัดทำเอกสารขออนุมัติหลักการจัดซื้อ จัดจ้าง เข้าคลังพัสดุ

  2.บริหารจัดการคลังพัสดุ

  3.รับพัสดุยาและเวชภัณฑ์จากขนส่ง

  4.ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อรับพัสดุ

  5.จัดสรรพื้นที่จัดเก็บ จัดเรียง และทำป้ายกำกับวัสดุ

  6.จ่ายวัสดุตามใบเบิกของแต่ละหน่วยงาน

  7.ตัดจ่ายพัสดุในระบบ ERP

  8.ตรวจนับยอดคงเหลือพัสดุประจำเดือน

  9.แจ้งยอดคงเหลือรายการที่ลดลงต่ำ ควรดำเนินการสั่งซื้อ

  10.ทำรายงานยอดคงเหลือคงคลังทุกสิ้นเดือน

  11.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  11,500.- บาท (+ค่าครองชีพชั่วคราว 785.- บาท)

  สวัสดิการ

  -การรักษาพยาบาล(สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  -ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

  -เงินเพิ่มพิเศษ(โบนัส)(เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  -เงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น(เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  -ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ