รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการวิชาการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  1 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  15 ธันวาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  1
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง 
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Internet ได้ดี
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษดีมาก (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 700 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเร่งด่วน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และทำงานนอกเวลาได้
  • มีทักษะการบริหารจัดการเวลาที่ดี
  • สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมในสื่อต่างๆ ทั้งแบบ online และ offline
  • สามารถทำงานออกแบบเบื้องต้นในรูปแบบ poster หรืออื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  ตั้งแต่ 700 คะแนน
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ประสานงานการจัดโครงการอบรม เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นต่างชาติ
  • ประสานงานการจัดงานประชุม (Conference)
  • ประสานงานการจัดสอบ SAT
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150-28,795 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1522
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ