รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พัสดุ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
 • เปิดรับสมัคร :
  2 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  13 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  18 ธันวาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  25 ธันวาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ตามเอกสารแนบ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ตามเอกสารแนบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ตามเอกสารแนบ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามเอกสารแนบ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023547147-9
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ