รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  16 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  9 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์การทำงานด้านโรคผิวหนัง 2 ปีขึ้นไป
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ แพทยศาสตรบัณฑิต ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาอายุรศาสตร์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ตรวจดูแลรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของสาขาวิชาโรคผิวหนังตามที่กำหนดไว้
  • สอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ ของสาขาวิชาโรคผิวหนัง และภายนอกคณะฯในคลินิกผิวหนังทั่วไป และเฉพาะโรค ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • เข้าอบรม,ประชุมแพทยศาสตรศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
  • ทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชาโรคผิวหนังและที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์ประจำบ้าน,แพทย์ผู้ช่วยวิจัย,แพทย์ศัลยศาสตร์ ฯลฯในด้านงานวิจัย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ วุฒิบัตรฯ ขั้นต่ำ 32,450 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • เงินพ.ต.ส. 10,000 บาท
  • เงินค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ 6,000 - 15,000 บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :