รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ ศูนย์โรคการนอนหลับ
 • เปิดรับสมัคร :
  3 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  1 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพยาบาล 2 ปี
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ปฏิบัติการตรวจการนอนหลับตรงตามมาตรฐานและแผนการรักษา
  • ให้บริการตรวจด้วยอุปกรณ์เพิ่มพิเศษในผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ถูกต้องตรงตามแผนการรักษา และมาตรฐานสากล
  • ให้ด้านการใช้เครื่องCPAP ภายหลังการรักษาอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีการใช้อย่างต่อเนื่อง
  • ช่วยแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยในขณะปฏิบัติตรวจการนอนหลับร่วมกับการทำ CPAP titration หรือ Oxygen titration ให้ถูกต้อง แม่นยำ ตามมาตรฐานสากล
  • ช่วยแพทย์ในการประเมินปัญหาและอาการของผู้ป่วยในขณะปฏิบัติตรวจการนอนหลับ
  • ช่วยแพทย์ประเมินปัญหาและอาการของผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องตรวจการนอนหลับแบบพกพา
  • ช่วยแพทย์ในการตรวจสอบข้อมูลและอ่านผลข้อมูลการตรวจการนอนหลับเบื้องต้น ก่อนแพทย์ review และ report ส่งผล
  • ช่วยแพทย์ในขณะตรวจผู้ป่วยที่หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์
  • ดูแลควบคุม การรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน สะอาด ปราศจากเชื้อ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือนและค่าตอบแทน

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 1,500 บาท

  สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) Flexible Benefit
   -  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
   -  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสาบันการเงิน
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี  (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • กิจกรรมสันทนาการ งานปีใหม่ งานกีฬาสีเงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :