รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 • เปิดรับสมัคร :
  14 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 3 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  15 ตุลาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  การบริหารการจัดการฐานข้อมูล Oracle หรือมีความสามารถด้าน PHP, SQL, C++, C# จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประกาศรับสมัคร  (ดาวน์โหลดประกาศ)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประกาศรับสมัคร  (ดาวน์โหลดประกาศ)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1.  คณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู้สมัครจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเพื่อมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

  2   สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        (50  คะแนน)

  1. ความรู้ความสามารถในการเขียนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
  2. ความสามารถในการออกแบบ  website, web programming  เบื้องต้น, HTML, CSS, PHP, C#, C++, MySQL
  3. ความสามารถการจัดการ  Computer Network
  4. ความสามารถอื่นๆ ด้าน Internet, Computer

  3.  สอบสัมภาษณ์   (30 คะแนน)

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   - ปริญญาตรี  เดือนละ 20,090 บาท

   - ปริญญาโท  เดือนละ 23,440 บาท

  (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมเป็ฯกรณีพิเศษ)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3069120
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :