รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  14 ธันวาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 มกราคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพยาบาล 1 ปีขึ้นไป
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office ได้ดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ประเมินผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับอายุรแพทย์โลหิตวิทยา และกุมารแพทย์โลหิตวิทยา ตั้งแต่ความพร้อมของผู้บริจาคฯ ก่อนเก็บเซลล์ฯ จนถึงหลังเก็บเซลล์ต้นกำเนิดฯ
  • ให้การพยาบาลผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดฯ จากกระแสเลือดร่วมกับนักเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ก่อนการใส่สายสวนหลอดเลือดดำใหญ่ การถอดนสายสวนหลอดเลือดดำใหญ่ หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ให้คำแนะนำ ความรู้แก่ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดฯ ตั้งแต่ก่อนการเก็บและหลังการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดฯ
  • จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง รับรองเอกสารการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure)
  • จัดทำ รวบรวมดัชนีชี้วัด เอกสาร หรือเอกสารคุณภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดฯ
  • ช่วยอาจารย์แพทย์ทำงานด้านการวิจัยโดยเฉพาะเรื่องการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดฯ จากกระแสเลือดได้มากขึ้น
  • ช่วยพัฒนางานคุณภาพของศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 5 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือนและค่าตอบแทน

  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ 
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000-1,500 บาท

  สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) Flexible Benefit
   -  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
   -  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสาบันการเงิน
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี  (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • กิจกรรมสันทนาการ งานปีใหม่ งานกีฬาสีเงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 146
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :