รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการสารสนเทศ (สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มีนาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  9 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ :
  21 เมษายน 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  18 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ตามเอกสารแนบท้ายนี้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ตามเอกสารแนบท้ายนี้

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ตามเอกสารแนบท้ายนี้

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามเอกสารแนบท้ายนี้

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023547147-9
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :