รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งบประมาณ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานแผนและพัฒนาคุณภาพ (กลุ่มงานนโยบายและแผน)
 • เปิดรับสมัคร :
  5 กรกฎาคม 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงินการธนาคาร

  ๒. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารงบประมาณ บัญชี โปรแกรม SAP โปรแกรม Microsoft office การทำ infographic จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๓. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๔. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ติดตามและวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ

  ๒. วางแผนและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

  ๓. จัดทำรายงาน ประเมิน วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   

  ๑. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  ๒. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งด้านนโยบายและแผน และงบประมาณ

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

   

  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ