รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาิวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 • เปิดรับสมัคร :
  21 เมษายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  27 กรกฎาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับและเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศหญิงหรือเพศชาย  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)

  ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากสำเร็จการศึกษาด้านพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ภูมิสถาปัตย์ การออกแบบจัดสวนหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๓. มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับและเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ

  ๔. สามารถสอนในรายวิชาทางด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ และการออกแบบจัดสวน

  ๕. สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้

  ๖. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล     

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ด้านการเรียน การสอน
  • ด้านบริการวิชาการและวิจัย
  • ด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการสอน (ประมาณ ๑๕ นาที)

  • การสอบสัมภาษณ์  
  • คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  IELTS (Academic Module)    คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖  หรือ

  • TOEFL IBT (Internet Based)        คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙  หรือ
  • TOEFL ITP                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕๐  หรือ
  • TOEFL CBT                               คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓  หรือ
  • MU GRAD Test                          คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘๐
 • หมายเหตุ :
  https://old-ka.mahidol.ac.th/th_older/news/newsFILE/20220530142931_hr.pdf
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0822521583
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :