รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

  2. เพศชายเท่านั้น (ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)

  3. อายุตั้งแต่ 20 ขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี

  4. สามารถปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานรับผิดชอบดูแลคุณภาพน้ำ และความสะอาดสระว่ายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน พร้อมสำหรับการให้บริการ

  2. ปฏิบัติงานรับผิดชอบ กำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้น ของอุปกรณ์ และสถานที่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณรอบสระว่ายน้ำให้มีความพร้อมในการให้บริการ

  4. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิคในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ

  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 8,690 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

   

 • หมายเหตุ :
  สามารถเขียนใบสมัครและพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 งานบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4414296 ต่อ 113,114 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :