รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  วิศวกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศูนย์กายภาำบำบัดเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • เปิดรับสมัคร :
  2 กันยายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  4 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
  4. มีความคิดเป็นระบบ สามารถวางแผนกระบวนการทำงานได้ด้วยตนเอง
  5. มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น ชอบความท้าทาย ชอบพัฒนาตนเอง
  6. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานที่ดี
  7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดทำแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ พร้อมจัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อม
  2. ดำนเนินการบำรุงรักษา/ซ่อมบำรุง วัสดุและครุภัณฑ์
  3. ออกแบบและเขียนแบบเบื้องต้นในการปรับปรุง
  4. ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยในการทำงาน
  5. เป็นคณะกรรมการตรวจรับการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด
  6. ประสานการทำงานรวมกันระหว่างทีมงาน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
  7. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรม
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบปฏิบัติ      
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • ประกันสังคม (รพ.ศิริราช)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ห้องออกกำลัง ห้องซาวน่า สำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่ง
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :