รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่วิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างโครงการเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
 • เปิดรับสมัคร :
  28 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  12 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  19 ธันวาคม 2560
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กุมภาพันธ์ 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ        ได้รับการยกเว้น)

  2. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

  3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ เช่น ลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม ถึงทัศนคติของชาวบ้านในพื้นที่

  2. สามารถสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์

  3. สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นในการดำเนินโครงการวิจัยได้

  4. ดำเนินงานด้านเอกสารของโครงการได้

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000.- บาท (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415242 ต่อ 1417
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ