รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ผู้ปฏิบัติงานครัว)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  ร้านอาหารมิวสิคแสควร์
 • เปิดรับสมัคร :
  4 ธันวาคม 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรฯ
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. จัดเตรียมและทำอาหารสำหรับครัวยุโรป
  2. จัดเตรียมและทำอาหารสำหรับครัวเย็นและเบเกอรี่
  3. จัดเตรียมอาหาร ทำอาหาร ให้สะอาดและได้มาตราฐาน
  4. รักษาความสะอาดของครัว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สะอาดอยู่เสมอ
  5. เคารพกฏเกณฑ์และรักษาเวลาในการทำงาน
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. จัดเตรียมและทำอาหารสำหรับครัวยุโรป
  2. จัดเตรียมและทำอาหารสำหรับครัวเย็นและเบเกอรี่
  3. จัดเตรียมอาหาร ทำอาหาร ให้สะอาดและได้มาตราฐาน
  4. รักษาความสะอาดของครัว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สะอาดอยู่เสมอ
  5. เคารพกฏเกณฑ์และรักษาเวลาในการทำงาน
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

 • หมายเหตุ :
  email: msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002525 ต่อ 1106, 1130, 1131
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :