รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (Teacher in Thai Social Studies )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
 • สังกัด :
  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 • เปิดรับสมัคร :
  19 ตุลาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มกราคม 2567 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  At least 3 – 5 years’ experience
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  Qualifications:

  - Thai Nationality

  - Fluent in Thai Language and good in English Language

  - Bachelor’s or Master’s degree in related field (Major/Minor in: Thai Language related fields, and Thai Social Studies related fields)

  - Able to teach Thai Language and Thai Social Studies is preferable

  - At least 3 – 5 years’ experience

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  Specific Duties:

  - Has a capacity to teach Thai Social Studies (Geography, Economy, History, and Buddhism), Thai Civic Duties, and Thai Language and Culture (all subjects are taught in Thai).

  - Homeroom Duty (for the teachers who have homeroom assignment) such as: check and keep accurate records of attendance, bring to notice Bulletin matters during each Homeroom period, and develop a sense of community in the Homeroom

  - Lunch Duty Supervision

  Etc.

  Planning:

  - Develop units of instruction and lesson plans that are challenging, coherent, and relevant

  - Develop, and provide the administration with, monthly unit plans (scope and sequence) for each subject and include the following: key objectives, activities, resources, and assessments

  - Identify and select different instructional resources including technology, and methods to meet students’ varying needs

   

  Instruction:

  - Use a variety of teaching/learning strategies to address different learning styles and student needs

  - Observe and provide appropriate feedback on student’s work

  - Establish and communicate clear objectives for all learning activities

  - Encourage and monitor the progress of individual students

  Evaluation:

  - Assign and grade class work, homework, tests, and work projects

  - Maintain accurate and complete records of students’ progress and development

  - Update student’s score on time

  - Communicate information, both orally and in writing, regularly and appropriately to students, colleagues, and parents regarding student progress and student needs

  Student Management:

  - Provide a positive environment in which students are encouraged to be actively engaged in the learning process

  - Manage student behavior in and outside the classroom and apply appropriate measures where necessary in accordance with the rules and disciplinary systems of the school

  Professionalism:

  - Update all necessary records accurately and completely as required by law, Ministry policies, and school regulations: including daily class attendance and grade book.

  - Participate in extracurricular activities such as social activities, sporting activities, clubs, and student organization

  - Participate in department, school meetings, and parent meetings

  - Keep up to date with developments in subject areas, teaching resources and methods and make relevant changes to instructional plans and activities

  - Collaborate with colleagues to enhance teaching quality and the instructional environment

  - Model professional and ethical standards when dealing with students, parents, colleagues, and community

  - Meet professional obligations through efficient work habits such as: being on time and meeting deadlines

  - Perform other duties as assigned by supervisors

  - Good in time management

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  Teaching Demonstration and Interview Test

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  Salary negotiable depending on experience and qualifications

 • หมายเหตุ :
  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับโดยตรง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-408-8555 ต่อ 162
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :