รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการช่างศิลป์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  9 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  4 พฤษภาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  23 พฤษภาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเวชนิทัศน์หรือสาขาอื่นๆ เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน ๓๐  ปี
  3. มีความสามารถในการปฏิบัติการ ช่วยศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบภาพ ฉากและตัวอักษรประกอบคำบรรยายเพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับทำแม่พิมพ์ในการจัดทำเอกสารและหนังสือต่างๆ ช่วยออกแบบป้าย แผ่นป้าย แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ เขียนภาพ ปั้นภาพและจำลองภาพเพื่อใช้เผยแพร่ภายในหน่วยงานหรือแก่ประชาชนทั่วไป
  4. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
  6. หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้ในนิทรรศการและในการจัดกิจกรรมต่างๆ
  2. ออกแบบและจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และของที่ระลึกเพื่อจัดจำหน่าย
  3. วางแผนและดำเนินการกิจกรรมด้านศิลปะในอุทยานฯ เช่น การวาดภาพดอกไม้
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หากมีปัญหาในการใช้ระบบสมัครงานออนไลน์ กรุณาติดต่อ 02-849-6285 คุณศิริชาติ ในวันและเวลาราชการ (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :