รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 เมษายน 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  30 พฤษภาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  16 กรกฎาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  16 กรกฎาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  - ปี
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 25-40 ปี 
  2. เพศชาย (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  4. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ และสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ 
  5. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์รับ-ส่ง บุคลากร
  2. ตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้นก่อนออกเดินทาง และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ได้
  3. บำรุงรักษา ตรวจเช็ค ทำความสะอาดรถยนต์
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และปฏิบัติ/ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  8,690 บาท  และเงินค่าครองชีพ 1,500 บาท  รวม 10,190 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ