พิธีเปิดห้องออกกำลังกายสวัสดิการบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ **ผู้เข้าร่วมโปรดสวมชุดกีฬาเข้าร่วมพิธี** (เฉพาะบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์)

เปิดรับสมัคร
26 กันยายน 2562 - 3 ตุลาคม 2562
วันที่จัดงาน
1 ตุลาคม 2562
รายละเอียดโครงการ

ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มีนโยบายในการมุ่งส่งเสริมการมีสุขภาพดีให้กับบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ คณะฯ จึงได้จัดพื้นที่ห้องออกกำลังกายสวัสดิการบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ห้อง 214  ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพื้นที่ในการออกกำลังกาย หันมาสนใจในการดูแลสุขภาพและมีสุขภาพกายที่ดีสมบูรณ์ พร้อมต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร
สถานที่จัดงาน
ห้อง 214
จัดโครงการโดย
คณะเทคนิคการแพทย์
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
02-441-4371 ต่อ 2824
จำนวนผู้ลงทะเบียน
ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน (รายชื่อผู้ลงทะเบียน)

หมดเวลาลงทะเบียน