โครงการสัมมนาเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล “พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานภารกิจ”

เปิดรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562
วันที่จัดงาน
16 มกราคม 2563
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการ
วิทยากร
สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
เอกสารแนบ
จัดโครงการโดย
สำนักงานอธิการบดี กองกฎหมาย
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
0-2849-6263 และ 083-699-6033
จำนวนผู้ลงทะเบียน

หมดเวลาลงทะเบียน