โครงการ The Last Lecture "รับขวัญบัณฑิตรุ่นที่ 12 และพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561"

เปิดรับสมัคร
12 กันยายน 2562 - 26 กันยายน 2562
วันที่จัดงาน
26 กันยายน 2562
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ      โครงการ The Last Lecture “รับขวัญบัณฑิตรุ่นที่ 12 และพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561”

ผู้รับผิดชอบโครงการ     หน่วยกิจการนักศึกษา  คณะศิลปศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บัณฑิตมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานหรือการเรียนต่อหลังสำเร็จการศึกษา

2. เพื่อให้บัณฑิตได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจที่ดีจากการถ่ายทอดประสบการณ์ของวิทยากร

3. เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา

4. เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันและความเข้มแข็งด้านศิษย์สัมพันธ์ของคณะศิลปศาสตร์ (Alumni Engagement)

 

กำหนดการ
วิทยากร
คุณวีรพร นิติประภา (นักเขียนรางวัลซีไรต์ 2 สมัย)
สถานที่จัดงาน
ห้องบรรยาย 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์
จัดโครงการโดย
คณะศิลปศาสตร์
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
0-24414215
จำนวนผู้ลงทะเบียน

หมดเวลาลงทะเบียน