โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และใช้งานโปรแกรม SciVal ตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล (SciVal for AXiiS)” (ครั้งที่ 2/2566)

เปิดรับสมัคร
9 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 มีนาคม 2566
วันที่จัดงาน
8 มีนาคม 2566
รายละเอียดโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์และใช้งานโปรแกรม SciVal ตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล (SciVal for AXiiS)” (ครั้งที่ 2/2566)

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 - 12.00 น.

ในรูปแบบ Video Conference ผ่าน Cisco Webex Meetings

กำหนดการ
วิทยากร
ดร.นริศรา โกมลวรรธนะ
สถานที่จัดงาน
รูปแบบ Video Conference ผ่าน Cisco Webex Meetings
จัดโครงการโดย
สำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานวิจัย
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
028496242 (คุณณัฐชา)
จำนวนผู้ลงทะเบียน
ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน (รายชื่อผู้ลงทะเบียน)

หมดเวลาลงทะเบียน