ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module)
คะแนนไม่ต่ำกว่า
3
TOEFL IBT
คะแนนไม่ต่ำกว่า
29
TOEFL ITP
คะแนนไม่ต่ำกว่า
390
TOEFL CBT
คะแนนไม่ต่ำกว่า
90
TOEIC
คะแนนไม่ต่ำกว่า
400
MU GRAD Test
คะแนนไม่ต่ำกว่า
36