โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี “การเขียนหนังสือราชการเชิงปฏิบัติการ” ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1

ปีงบประมาณ    2563
เปิดรับสมัคร
26 พฤศจิกายน 2562 - 17 ธันวาคม 2562
วันที่จัดงาน
24 ธันวาคม 2562
รายละเอียดโครงการ

** เฉพาะบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีเท่านั้น **

กำหนดการ
วิทยากร
อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ
สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เอกสารแนบ
จัดโครงการโดย
สำนักงานอธิการบดี กองทรัพยากรบุคคล
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
02-849-6277 (คุณธนพร) , 02-849-6275 (คุณธีรัตน์)
จำนวนผู้ลงทะเบียน

หมดเวลาลงทะเบียน