กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสอบถาม
  • Email: muhr@mahidol.ac.th
  • Phone: 66 (0) 2849-6281
  • 66 (0) 2849-6285 (ปัญหาการใช้งานระบบ)
  • หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละส่วนงานที่แจ้งในหน้าประกาศรับสมัคร

ที่อยู่
  • กองทรัพยากรบุคคล
  • สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
  • 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
  • ต.ศาลายา
  • อ.พุทธมณฑล
  • จ.นครปฐม 73170

ติดต่อเจ้าหน้าที่

CAPTCHA code