กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสอบถาม
 • หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน กรุณาติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งในหน้าประกาศรับสมัคร
 • สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
 • Email: muhr@mahidol.ac.th
 • Phone: 66 (0) 2849-6390
 • 66 (0) 2849-6285 (ปัญหาการใช้งานระบบ)

ที่อยู่
 • กองทรัพยากรบุคคล
 • สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
 • 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
 • ต.ศาลายา
 • อ.พุทธมณฑล
 • จ.นครปฐม 73170

ติดต่อเจ้าหน้าที่


CAPTCHA code