รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ครู สอนวิชาภาษาไทย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
 • สังกัด :
  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  30 พฤษภาคม 2567
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2567
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 กรกฎาคม 2567
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  3-5 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  Qualifications:

  - Thai Nationality

  - Fluent in Thai Language and good in English Language

  - Bachelor’s or Master’s degree in related field (Major/Minor in: Thai Language, Thai Literature or Thai Language related fields)

  - Able to teach Thai Language is preferable

  - At least 3 – 5 years’ experience

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  Overall Responsibility:

  - To plan, organize and implement an appropriate instructional program in a learning environment that guides and encourages students to develop and fulfill their academic potential

  - To teach Thai Language and Culture

  - To prepare class report for the ONESQA (Sor Mor Sor) Quality Assurance/ Accreditation Visit

  - To work collaboratively with colleagues within department and outside

  Specific Duties:

  - Has a capacity to teach Thai Language and cultures, and Thai Literature (all subjects are taught in Thai.)

  - Homeroom Duty (for the teachers who have homeroom assignment) such as: check and keep accurate records of attendance, bring to notice Bulletin matters during each Homeroom period, and develop a sense of community in the Homeroom

  - Lunch Duty Supervision

  Etc.

  Planning:

  - Develop units of instruction and lesson plans that are challenging, coherent, and relevant

  - Develop, and provide the administration with, monthly unit plans (scope and sequence) for each subject and include the following: key objectives, activities, resources, and assessments

  - Identify and select different instructional resources including technology, and methods to meet students’ varying needs

   

  Instruction:

  - Use a variety of teaching/learning strategies to address different learning styles and student needs

  - Observe and provide appropriate feedback on student’s work

  - Establish and communicate clear objectives for all learning activities

  - Encourage and monitor the progress of individual students

  Evaluation:

  - Assign and grade class work, homework, tests, and work projects

  - Maintain accurate and complete records of students’ progress and development

  - Update student’s score on time

  - Communicate information, both orally and in writing, regularly and appropriately to students, colleagues, and parents regarding student progress and student needs

  Student Management:

  - Provide a positive environment in which students are encouraged to be actively engaged in the learning process

  - Manage student behavior in and outside the classroom and apply appropriate measures where necessary in accordance with the rules and disciplinary systems of the school

  Professionalism:

  - Update all necessary records accurately and completely as required by law, Ministry policies, and school regulations: including daily class attendance and grade book.

  - Participate in extracurricular activities such as social activities, sporting activities, clubs, and student organization

  - Participate in department, school meetings, and parent meetings

  - Keep up to date with developments in subject areas, teaching resources and methods and make relevant changes to instructional plans and activities

  - Collaborate with colleagues to enhance teaching quality and the instructional environment

  - Model professional and ethical standards when dealing with students, parents, colleagues, and community

  - Meet professional obligations through efficient work habits such as: being on time and meeting deadlines

  - Perform other duties as assigned by supervisors

  - Good in time management

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  only shortlisted candidates will be contacted

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  60,000 - 70,000 Baht

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4088555 ต่อ 121
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :