รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
 • สังกัด :
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์วิจัยโครงการวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กรกฎาคม 2561
 • ปิดรับสมัคร :
  27 กรกฎาคม 2561
 • วันที่นัดหมาย :
  6 สิงหาคม 2561
 • วันที่รายงานตัว :
  15 สิงหาคม 2561
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ด้านวิจัย (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.เพศหญิง

  2.สัญชาติไทย

  3.อายุไม่น้อยกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี

  4.ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

  5.สามารถลงพื้นที่วิจัยต่างจังหวัดได้ เช่นเชียงใหม่ หนองคาย สงขลาเป็นต้น

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ปฏิบัติการวิจัย:ประเมินภาวะสุขภาพองค์รวมผู้สูงอายุ โดยใช้แบบประเมินของโครงการวิจัย

  2.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์โดยหัวหน้าโครงการวิจัย

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าจ้างรายเดือน 15,000 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  หัวหน้าโครงการวิจัย 061-9355354
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ