รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การตลาด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานยุทธศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  28 พฤศจิกายน 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  12 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  21 มกราคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  21 มกราคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาการตลาดดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

  2.  เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  4.  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับคะแนน  TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน และต้องไม่    หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

  5.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.  ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการสื่อสารการตลาดด้วยระบบดิจิทัล ในผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการอื่นๆ ของศูนย์ฯ

  2. ดำเนินงานด้านสื่อสารการตลาดให้ทันสมัยเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดด้านดิจิทัลในทุกมิติ กำกับดูแลการทำงานการสื่อสารการตลาดเพื่อให้การสื่อสารการตลาดบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

  3. ดูแลรับผิดชอบสื่อออนไลน์ Social Media ทั้งหมดของศูนย์ฯ เช่น Website, Facebook, IG, Twitter, Blog, Youtube, LINE

  4. ดูแล สร้างสรรค์ คอนเท้นท์ ที่น่าสนใจ ตามที่ได้รับมอบหมาย เผยเพร่เนื้อหาต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ วางแผนงบประมาณในการจัดทำสื่อ ออนไลน์ ภายในงบที่กำหนด  เช่น Facebook Ads, Google Adword, LINE Ads

  5. งานด้าน Contents Marketing ให้คิดสร้างสรรค์ content เกี่ยวกับสินค้า บริการ เพื่อใช้ในสื่อโฆษณา ดิจิทัลต่างๆ ทั้ง social media websites blog ในรูปบทความ รีวิว รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ บริหารจัดการ content ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ แบรนด์ และงานสื่อสารการตลาดขององค์กร เขียนโพส ดูแลงานเขียนคอนเทนต์ บนสื่ออนไลน์ เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและบริการของศูนย์ฯ. ให้เกิด Impact สนับสนุน Contents สำหรับคู่ค้า/ลูกค้า

  6. วิเคราะห์ตรวจสอบวัดผลด้วย Google Analytic, Webmaster Tool, HitState,เพื่อให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงและพัฒนา Website On page

  7. ออกแบบและประสานงานกราฟฟิกและสื่อออนไลน์ ทางการตลาดต่างๆ อาทิ โบชัวร์ ป้ายโฆษณาต่างๆ และแผ่นพับ ฯลฯ ทางด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ

  8.  หาช่องทางใหม่ๆ จัดกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ ทางการตลาดใหม่ๆ ให้ทันสมัย เพื่อให้เกิดช่องทางการขายทาง Online

  9.  เขียนบทความและข่าวให้กับเว็บไซต์ของศูนย์ฯ

  10. สรุปผลการดำเนินงานรายเดือนต่อผู้บังคับบัญชา และวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อวางแผนการตลาดออนไลน์

  11. วางแผนการประสานงานและดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ประเภทอีเว้นท์ นิทรรศการทั้งหมด ของศูนย์ฯ

  12.  สรุปและรายงานผลการจัด กิจกรรมอีเว้นท์ ทางการตลาดให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบ

  13.  ระบบมาตรฐานคุณภาพ

  14.  งานบริการวิชาการ

  15.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา งานด้านประสานงานที่เกี่ยวกับงาน

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัคร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ