รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล (ผู้จัดการศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • เปิดรับสมัคร :
  11 ธันวาคม 2562
 • ปิดรับสมัคร :
  19 ธันวาคม 2562
 • วันที่นัดหมาย :
  27 ธันวาคม 2562
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มกราคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารโครงการทั้งในโรงพยาบาลและสถานศึกษา
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาการพยาบาลศาสตร์
  2. มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารโครงการทั้งในโรงพยาบาลและสถานศึกษา
  3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
  4. เคยทำงานระบบคุณภาพและ/หรือ บริการ หรือโครงการ สปสช.
  5. ควบคุม กำกับ การตรวจ คัดกรองสุขภาพและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก            สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน      เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ การประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ