รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คนสวน ( ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี
 • เปิดรับสมัคร :
  20 มกราคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประถมศึกษา
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณืจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)  
  2. คุณวุฒิ ป.6 - ม.6  
  3. มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์สามารถประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆได้ 
  4. ผู้สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  5. ที่อยู่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล-รามาธิบดี เลขที่ ๒๗๐ อาคาร ๓ ชั้น ๖ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติหน้าที่ในการปลูกต้นไม้ การดูแล และการบำรุงรักษา ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น ในพื้นที่คลอง ๑๓ รวมถึงการเพาะพันธุ์พืช การกำจัดศัตรูพืช การปรับปรุงดิน การปลูกพืชหลัก หรือพืชหมุนเวียน
  2. ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
  3. ปฏิบัติหน้าที่ยกของ จัดส่งสิ่งของ และปฏิบัติงานด้านเอกสาร ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการดูแลการส่งต่อ ผลผลิตร่วม และงานวิเคราะห์ข้อมูลกับพนักงานทั่วไป 
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. เงินเดือน 8,690 บาท
  2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท  
  3. มีเงินเพิ่มพิเศษ OT
 • หมายเหตุ :
  สมัครด้วยตนเอง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :