รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  คนสวน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  17 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  24 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  2 มีนาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.อายุตั้งแต่ 20-40 ปี สัญชาติไทย

  3.คุณวุฒิ ม.3 หรือ ม.6

  4.มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

  5.มีความอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่

   

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ รวมถึงการเพาะชำ การขยายพันธุ์ไม้

  2.สามารถจัดตกแต่งสวนบริเวณภายในและภายนอกอาคารได้

  3.ทำความสะอาด สนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณรอบๆ อาคาร

  4.สามารถซ่อมแซมเครื่องมือการทำสวนได้ในเบื้องต้น

  5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  8,690.- บาท (+ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500.- บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4415242 ต่อ 1417
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ