รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เภสัชกร
 • จำนวน :
  40 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 • เปิดรับสมัคร :
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน35  ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word , Excel และใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
  4. มีใจรักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฎิบัติหน้าที่เภสัชกรประจำ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

  • ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี (อาคารหลัก)
  • งานเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
  • งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจาณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือนและค่าตอบแทน

  • เงินเดือน   23,440  บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ  5,000 บาทต่อเดือน
  • เงิน พตส. 1,500 - 3,000 บาทต่อเดือน
  • ค่าตอบแทนเวรวันหยุดและเวรดึก
  • ค่าตอบแทนเวรคลินิกพิเศษ

  สวัสดิการ

  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
  • สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิด
  • เงินโบนัสประจำปี
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดี (Fitness Center)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • ศูนย์เลี้ยงเด็กสำหรับบุตรบุคลากร
  • เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรและทุนการศึกษาบุตร
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 154
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :