รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สถาปนิก
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มีนาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  31 สิงหาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.   คุณวุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

        สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

  2.   หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์เกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนา           

        แสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  3.   มีประสบการณ์ในการทำประมาณราคากลาง และ

        จัดทำ BOQ (Bill Of Quantities) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4.   สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, Sketch Up, Photo Shop และ

        Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประจำอาคาร
  2. จัดทำรายละเอียดประกอบแบบรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
  3. ประมาณราคากลาง การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
  4. ควบคุมงานปรับปรุงและสิ่งก่อสร้าง
  5. ชี้แจงบริเวณสถานที่ในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างแก่ผู้รับจ้าง
  6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน บุคคลภายนอก สำหรับการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อาคาร
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายและบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบปฏิบัติการใช้โปรแกรม Sketch Up และ Auto Cad

     * ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook ที่มีโปรแกรม Sketch Up และ Auto Cad เพื่อใช้สำหรับสอบมาในวันสอบคัดเลือกด้วย

  - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  21,160 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ