รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยเภสัชกร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
 • เปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  12 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  3 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ธันวาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านงานเภสัชกรรม หรือ (จบสาขาเทคนิคเภสัชกรรม)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  25 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

  2.สามารถตรวจสอบ เบิกยา เพื่อใช้ในห้องยา และจัดยาให้แก่สัตว์ป่วยได้

  3.เพศชาย/หญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  - ตรวจสอบ เบิกยา เพื่อใช้ในห้องยา และจัดยาให้แก่สัตว์ป่วย

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  11,500บาท (+ค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท)

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  034585102 ต่อ 1010
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :