รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หอพักนักเรียน)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 ตุลาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  16 ตุลาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  26 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง
  • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่
  • มีอายุไม่เกิน ๓๕ปี
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • สามารถอยู่ประจำหอพัก(ค้างคืน)และเข้างานเป็นกะได้
  • มีความเข้าใจพฤติกรรมของช่วงมัธยมศึกษา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดูแลความเรียบร้อยภายในหอพักนักเรียน

  2. รายงานเกี่ยวกับนักเรียนหอพักประจำวันให้อาจารย์ใหญ่ทราบ

  3. มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบายในหอพัก

  4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี

  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์หรือทดลองปฏิบัติงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. ประสังคม

  2. ประกันกลุ่ม

  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  088-883-6847
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ