รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (และทันตแพทย์ (นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1))
 • จำนวน :
  16 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  9 พฤศจิกายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  1 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  30 เมษายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  หน่วยงานที่เปิดรับสมัครดูได้ในไฟล์ เอกสารประกอบการประกาศรับสมัครงาน

  1. เป็นผู้กำลังศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  

  2. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
   ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

  • หากยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ สามารถยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ  ภายหลังได้ไม่เกิน เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
  • ให้ผู้สมัคร กรอกชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ที่ตนเองต้องการสมัคร ทั้ง 2 ช่องทาง ดังนี้
  1. กรอกชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ลงใน ใบแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ
  2. กรอกชื่อหน่วยงาน/ภาควิชา ที่ประสงค์จะสมัครลงในระบบรับสมัครงานออนไลน์ E-Recruitment ลงในช่อง “ความสามารถพิเศษอื่นๆ”

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ผู้ช่วยอาจารย์      :  27,850 บาท

  ทันตแพทย์         :  23,430 บาท

   

  ** วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ** 

  - ตำแหน่งทันตแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และ

  โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

  สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

  ณ ห้อง A04 และ A05   ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

  (เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร)

   

  - ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ สังกัดภาควิชา

  สอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

  ณ ห้องประชุมข้างห้องคณบดี ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร)

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ