รายละเอียดตำแหน่งงาน

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
    นักวิชาการสารสนเทศ (สารสนเทศ)
  • จำนวน :
    1 อัตรา
  • ประเภทบุคคล :
    พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
  • สังกัด :
    สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
  • ปฏิบัติงาน :
    สำนักงานผู้อำนวยการ
  • เปิดรับสมัคร :
    5 มกราคม 2564
  • ปิดรับสมัคร :
    18 มกราคม 2564
  • วันที่นัดหมาย :
    -
  • วันที่รายงานตัว :
    -
  • ระดับการศึกษา :
    ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ :
    0
  • คุณสมบัติผู้สมัคร :

    ตามเอกสารแนบ

  • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
    ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
    IELTS(Academic Module)
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    3
    TOEFL IBT
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    29
    TOEFL ITP
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    390
    TOEFL CBT
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    90
    TOEIC
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    400
    MU GRAD Test
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    36
    MU ELT
    คะแนนไม่ต่ำกว่า
    56
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

    ตามเอกสารแนบ

  • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

    ตามเอกสารแนบ

  • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

    ตามเอกสารแนบ

  • หมายเหตุ :
    -
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
    023547147-9
  • เอกสารประกอบ :
    อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :